Saturday, December 5, 2009

Missing Péter Csizmadia

Accident / Baleset

Péter Csizmadia (Szöcsi), my brother, a physicist, a programmer and a mountaineer, along with 3 other Hungarians (Kata Tolnay, Vera Mikolovits, and Balázs Pechtol) disappeared in China's Sichuan near the Ren Zhong Feng peak of the Himalayas probably in the early morning of October 23, 2009. A large part of a glacier fell off causing a huge ice/stone avalanche that covered the valley where they had their camp for the night. Neither their bodies nor their belongings were found by the ground and helicopter rescuing teams. There is no realistic hope anymore that they will be found alive. Some details about the rescuing efforts.


Csizmadia Péter (Szöcsi), az öcsém, fizikus, programozó és hegymászó 3 másik magyarral (Tolnay Kata, Mikolovits Vera,  Pechtol Balázs) eltűntek a kínai Szecsuánban a Himalája Ren Csong Feng nevű csúcsának közelében valószínűleg 2009 október 23-án kora reggel. Egy gleccser nagy része levált, ami óriási jég/sziklaomlást okozva betemette a völgyet amelyben az éjszaka folyamán táboroztak. Sem őket, sem holmijaikat nem találták meg a földi és a helikopteres mentőcsapatok. Arra, hogy élve megtalálják őket nem maradt reális esély. Néhány részlet keresésükről.


Works / Munkák


Peter was born in 1972. He received MSc in physics (1996) and PhD in heavy ion physics (2003). At the beginning of his carrier his main research interest was centered around quark hadronization (1995-2005). Later he worked on some problems of time evolution, cosmological inflation and gravitational collapse in general relativity (2005-2009).

Péter 1972-ben született. Fizikából MSc (1996), majd nehézionfizikából PhD (2003) fokozatot szerzett. Kutatási érdeklődése a kezdeti időszakban (1995-2005) a kvark hadronizációra irányult. Később (2005-2009) az általános relativitáselméletben az időfejlődés, a kozmológiai infláció és a gravitációs összeomlás egyes problémainak megoldásán dolgozott.

He helped me in starting up a company (ChemAxon) for developing chemistry software used in drug design and other areas. He was the father of Marvin, our software for drawing and rendering chemical structures. Especially in the first few years his contribution was huge. Later his interest turned back to physics, still he was available and helpful when we needed him.

Segített nekem egy szoftver fejlesztő cég (ChemAxon) felállításában, amely gyógyszertervezés és más területek számára fejleszt kémiai szoftvert. Ő volt a Marvin, kémiai szerkezetek rajzolását és megjelenítését támogató szoftverünk megalkotója. Különsen az első években Péter hozzájárulása óriási volt. Később érdeklődése visszafordult a fizika felé, mégis elérhető és segítőkész volt mikor szükségünk volt rá.

Hobbies / Hobbik

Since 1997 his ruling passion was mountaineering. He climbed many peaks. The 3 highest ones: Gasherbrum I (8068m), 2007, Han Tengri (7010m), 2005 and Huascarán (6768m) 2003. Early in 2009 he broke his elbow during climbing a frozen waterfall. As a result, he still has 7 large screws in his elbow. He was a sportsman successful in many running and cycling competitions. Photographing was also one of his favorite activities. 
 
1997 óta fő szenvedélye a hegymászás volt. Rengeteg csúcsot megmászott. A 3 legmagasabb: Gasherbrum I (8068m), 2007, Han Tengri (7010m), 2005 and Huascarán (6768m) 2003. 2009 elején eltörte könyökét egy fagyott vízesés megmászása során, melynek eredményeképpen máig 7 csavar van könyökében. Számos futó és kerékpár versenyen sikeresen szereplő sportember volt. A fotózás szintén kedvelt tevékenységei között szerepelt.Feel free to add your notes in English or Hungarian (or both). / Ha van megjegyzésed írd meg magyarul vagy angolul (vagy mindkét nyelven).

Ferenc Csizmadia (Csizi)

34 comments:

 1. Peter joined to my gravitational physics group in 2005. His exceptional programming knowledge in information technology suited perfectly to our starting numerical relativity program at that time. During the first period after his joining I requested him to develop a generic AMR (adaptive mesh refinement) code, possessing a high prestige even among numerical experts. By making use of this code we may refine the numerical grid during the evolution according to the variability of the dynamics. Following the successful development of this AMR code we started to work on various interesting physical problems jointly. To support our research program Peter has developed the first version of the software called Gridripper http://www.kfki.hu/~cspeter/gridripper/index.html. In the meantime András László joined to us, and we started to develop Gridripper jointly such that Peter expertise played a fundamental role further in all the new developments. It was in fact this year, in 2009 when we have reached the desired success and the true pay backs of the invested energy. The unexpected disappearance of Peter in China happened at the time of natural increase of interest within the numerical community. András and me have decided to keep in alive and if possible develop further the work that has started by Peter. This decision was supported not only by the fact that we have the chance to work together with a physicist possessing outstanding programming capabilities, but not least because we could get to know in Peter a remarkably nice person and a good friend. Peter was always ready to provide support to anybody who asked for his help. With the missing of Peter we all lost an exceptional colleague and a true friend.

  Péter 2005-ben csatlakozott az általam vezetett gravitációelméleti csoporthoz. Kimagasló programozói tudása nagyon jól illeszkedett az akkoriban kibontakozó numerikus relativitáselméleti programunkhoz. A csatlakozást követő első időszakban egy általános, ugyanakkor a numerikus szimulációkat fejlesztő közösségen belül is kimagasló teljesítménynek számító AMR kód létrehozására kértem fel. Ennek felhasználásával menet közben a dinamika változatosságához lehet igazítani az alkalmazott numerikus rács felbontását. Az AMR kód sikeres kifejlesztését követően közösen láttunk hozzá különféle érdekesnek ígérkező fizikai problémák megoldásához. Ehhez Péter kialakította a Gridripper programcsomag http://www.kfki.hu/~cspeter/gridripper/index.html első változatát. Időközben hozzánk csatlakozott László András is, akivel hármasban fejlesztettük tovább a Gridripper csomagot úgy, hogy közben mindvégig Péter kimagasló számítógépes és információtechnológiai tudása volt a meghatározó. Valójában az idén, 2009-ben kezdődött az az időszak,melyben az elvégzett munka végre meghozza gyümölcseit. Péter váratlan eltűnése a szakmai közösség érdeklődésének természetes növekedése kezdetén történt. András és én is a Péter által elkezdett munka életbentartása, és ha lehet, annak továbbvitele mellett döntöttünk. Nem kis részben azért, mert Péterben nemcsak egy kivételesen jó szakmai felkészültséggel rendelkező informatikus-fizikust, de egy ugyanennyire jó embert és barátot ismerhettünk meg. Péter minden helyzetben minden segítség-kérésre azonnali odafordulással és tettrekészséggel válaszolt. Péter eltűnésével mindannyian egy kivételesen jó munkatársat és barátot veszítettünk el.

  ReplyDelete
 2. I came across to know Péter from closer in the year 2006 in our mountaineering club, the Excelsior, as an outstanding climber and mountaineer in Hungary. His physical and technical skills were amazing. It is funny, but he turned out to be working in the same physics
  institute as I did, but in a different department. In 2007 I joined Peter and István Rácz to work together with them on a numerical relativity project. This research project was only possible to start with the knowledge and productive power of Péter, and he remained to be the main expert in the project also later.
  We were just entering to a new period, when this research project was beginning to be fruitful, when he disappeared in the Himalayas together with his climbing party. This accident was an enormous loss, as it meant the loss of four excellent Hungarian climbers and
  the loss of four very good people, and for me the loss of a good friend and an indispensible collegue. Just to know: in the past two years Péter had won the Hungarian mountaineer triathlon championship both times, and very probably he would win it next year also.

  Pétert 2006-ban ismertem meg közelebbről hegymászó klubunkban, az Excelsiorban, mint kiemelkedő magyar szikla- és hegymászót. Megdöbbentő fizikai teljesítményekre volt képes és technikai felkészültsége is lenyűgöző volt. A sors iróniája, hogy mint kiderült,
  ugyanabban a fizikai kutatóintézetben dolgoztunk, csak másik osztályon. 2007-ben csatlakoztam Péterhez és Rácz Istvánhoz, hogy hármasban egy numerikus relativitáselméleti kutatáson dolgozzunk. E kutatás
  lehetőségének megteremtésében Péternek vezető szerepe volt, és ő volt a fő szakértő, akihez fordulhattunk, a későbbiekben is. Épp a kutatásnak egy új periódusba érkeztünk, amikoris a befektetett munka érdekes fizikai eredményeket kezdett hozni, azonban Péter ekkor
  mászótársaival együtt eltünt a Himalájában. Nagyon nagy veszteség volt ez a baleset, hiszen négy kitűnő magyar hegymászó, és négy kitűnő ember, ráadásul részemről egy jó barát és egy nélkülözhetetlen kolléga elvesztéséről volt szó. Csak információként: Péter az elmúlt
  két évben mindkétszer megnyerte a magyar hegymászótriatlont, és komoly eséllyel jővőre nyerte volna harmadszor.

  ReplyDelete
 3. Did you realise that Peti was always smiling?! Sometimes in a cheeky way, sometimes archly, but there was always a tiny smiles lurking in the corner of his mouth and in his eyes. I liked that.

  And I liked his handshake. It was really firm and strong but not that aggressive manner that you thought he'd break your bones.

  Small thing, yet memorable.
  Peter, you'll be missed.


  Észrevettétek, hogy Peti mindig mosolygott? Néha szemtelenül, néha huncutul, de egy kis mosoly mindig ott bújkált a szája szegletében és a szemeiben. Én ezt nagy szerettem.

  És amit még szerettem, az a kézfogása volt. Nagyon erős és határozott volt, de mégsem olyan aggresszív módon, hogy azt érezted volna, eltörnek a csontjaid.

  Apróságok, mégis emlékezetesek.
  Péter, hiányozni fogsz!

  ReplyDelete
 4. A Danish team made it to the peak:
  http://www.climbing.com/news/hotflashes/first_ascent_of_beautiful_chinese_peak/

  ReplyDelete
 5. I was fortunate to be able to work with Peti for 6 years at ChemAxon. He started the Marvin chemical drawing tool, which soon became very popular amongst chemists all around the world. One reason is because it contains many unique ideas and tricks not found in other drawing programs. I am sure that this was thanks to Peti's creativity and his view from a non-chemist perspective. I have to also add that at the same time Marvin maintains a very high level of chemistry knowledge. And Marvin is yet to reach its full potential. For example, last year it was selected to be the default editor for the new online version of the renowned Beilstein database. (Reaxys program, a product of Elsevier.)

  I recall working with Peti, who indeed always wore a smile that I attributed to a kind of wise happiness. He was often listening patiently to all views and at the end he could surprise everyone with a simple, elegant solution. And the ease and speed he could solve problems, especially those close to his heart. There were many things we planned to discuss after he comes back from China... None of us thought for a moment that it would not happen.

  When Marvin was an established product, sometimes we were afraid when he started revolutionary changes in the code. But of course with no reason. He always knew what he was doing, and the results were great.

  He held the record for the shortest time cycling up the steep hill to the office, way beyond reach by anybody else. I don't think that his record will ever be beaten.

  Earlier this year, he made a lecture about his previous Himalaya trip at my son's high school during science days. It was a very popular talk, and I think Peti also liked giving it. He connected the adventure with science - explained the physics of mountaineering, including gravity etc.

  The site name is very accurate. Peti is missing and we will be missing him a lot.

  Azon szerencsések közé tartozom, akik együtt dolgozhattak Petivel. Hat éve dolgozom vele a ChemAxon-nál. Ő kezdte el készíteni a Marvin nevű kémiai rajzolóprogramot, ami hamar nagyon népszerű lett a kémikusok körében szerte a világon. Ennek az egyik oka, hogy sok különleges ötletet és trükköt tartalmaz, amik más rajzolókból hiányoznak. Biztos vagyok benne, hogy ez Peti kreativitásának és nem vegyész nézőpontjának is volt köszönhető. Ugyanakkor hozzá kell tennem, hogy emellett Marvin magas szintű kémiai tudást is tartalmaz. A Marvinra további fényes jövő vár. Például tavaly választották a közismert Beilstein kémiai adatbázis új online keresőprogramjának alapértelmezett rajzolójává. (Reaxys program, az Elsevier cég terméke.)

  Tisztán emlékszem a Petivel végzett munkára. Valóban mindig mosolygott, amit én egyfajta bölcs derűnek tartottam. Sokszor megbeszéléseken csak türelmesen végighallgatott minden nézőpontot, és a végén mindenkit meglepett egy egyszerű és elegáns megoldással. Könnyen és gyorsan dolgozott, különösen a szívéhez közelálló témákban. Sok mindent terveztünk megbeszélni azután, amikor visszajön Kínából. Senki nem gondolta volna egy percig sem, hogy erre nem fog sor kerülni.

  Amikor a Marvin már egy kiforrott program volt, néha féltünk, amikor Peti nagy változtatásokba kezdett a kódon. De persze alaptalanul. Ő tudta mit csinál, és az eredmény mindig szuper lett.

  Peti tartotta a hegyre felbiciklizés rekordját messze mindenki előtt. (Az irodánk egy hegyen van, meredek út vezet fel hozzá.) Nem hiszem, hogy a rekordját valaha is megdönti valaki.

  Peti idén tartott egy előadást a fiam középiskolájában az előző Himalája-expedíciójáról, a tudományos napokon. Az előadása nagyon népszerű volt, és szerintem ő is jól érezte magát. Összekapcsolta az élménybeszámolót és a tudományt: a hegymászás fizikájáról is beszélt a gyerekeknek. (Pl. gravitáció.)

  A honlap neve nagyon találó. Ugyanis a kifejezés angolul nem csak azt fejezi ki, hogy Petit nem találják, hanem azt is, hogy mindannyiunknak nagyon fog hiányozni.

  ReplyDelete
 6. I am a colleague of Peti at ChemAxon. He used to make presentations with photos about his climbing adventures.

  Once he showed a picture of tents of German climbers who have never returned. This photo was taken in the Alpamayo base camp in the Andok, Peru (report in Hungarian). That time they were lucky to be late by 2 days:

  Thus if everything was fine on our first tour and we finish it 2 days earlier, then apart from the 4 German, 2 Israeli, 1 Argentine and 1 Peru casualties 3 Hungarians were also presented on the front pages of the newspapers. (translated from his report)

  This was shocking. But it has never occurred to me that such tragedy could happen to him.

  Now he and his 3 mates are on the front pages of the papers and pictures have been taken about their base camp where they have never returned. Now they were early and there are others, Danish climbers, who arrived at a better time.  Peti kollégája vagyok a ChemAxon-nál. Időnként tartott fényképes élménybeszámolót a túráiról.

  Egyszer mutatott egy képet azoknak a német hegymászóknak a sátrairól, akik nem tértek vissza. Ez a fénykép az Alpamayo alaptáborban, a perui Andokban készült. Akkor szerencsére két nappal később érkeztek:

  Ha tehát első túránkon minden jól alakul és két nappal korábban fejezzük be, akkor a 4 német, 2 izraeli, 1 argentin és 1 perui áldozat mellett 3 magyar is az újságok címlapjára kerülhetett volna. (részlet a beszámolóból)

  Megrázó volt ezt látni. De azt sohasem gondoltam volna, hogy ilyen tragédia vele is megtörténhet.

  Most az újságok címlapján róla és 3 társáról lehet olvasni - lefényképezték az alaptáborukat, ahova nem tértek vissza. Most ők érkeztek korán, és vannak mások, dán hegymászók, akik jobb időben értek oda.

  ReplyDelete
 7. There's a prayer tomorrow at 18:30 for the participants of the expedition in the Egyetemi templom (next to the Faculty of Law).

  Holnap az Egyetemi templomban (jogi kar mellett) ima lesz az expedíció tagjaiért 18:30-kor.

  www.expedicio.julianus.hu/hirek.htm

  ReplyDelete
 8. There will be a commemoration (in Hungarian) on Friday, 11 December at 2 PM about the scientific work of Peti at KFKI - RMKI (board-room, 3rd building 2nd floor) held by his colleagues.
  Details ... (in Hungarian)


  2009. december 11-én pénteken 14.00 órától az RMKI Tanácstermében (3.épület, 2. emelet)

  az RMKI Elméleti Fizikai Főosztály munkatársai tudományos előadásokkal
  kivánnak megemlékezni kollégájukról, bemutatva Csizmadia Péter
  pályájának, tudományos munkásságának legfontosabb állomásait.

  Részletes program ...

  ReplyDelete
 9. Bálint Juhász one of Péter's climber friend sent this comment with links about Péter's climbings.
  Juhász Bálint, Péter egyik hegymászó barátja küldte ezt a megjegyzést linkekkel Péter mászásairól:

  Freney-pillér (Mont Blanc, Fr.): Talán a legjelentosebb (nem expedíciós) hegymászó teljesí­tménye (1. magyar megmászás!), és egyben az utolsó mászása! (Az utolsó csúcsfotó a Mont Blancon készült Péterrol.) http://www.excelsior.hu/index.php?option=com_content&task=view&id=148&itemid=27

  Ez a legkomolyabb jégút, amit Péter (és én) másztunk. itt tört el a karja... http://www.excelsior.hu/index.php?option=com_content&task=view&id=132&itemid=27

  Ezt Péter szólóban mászta, Kata volt a segítoje! http://www.excelsior.hu/index.php?option=com_content&task=view&id=123&Itemid=27

  A Triglav (Szlovénia) Északi-falára másztunk egy hosszú, ritkán mászott utat (1. magyar megmászás) http://www.excelsior.hu/index.php?option=com_content&task=view&id=122&Itemid=27

  Mesterséges mászás Raxon, ez egy jó kis móka volt Ausztriában! Péter Katával mászott. http://www.excelsior.hu/index.php?option=com_content&task=view&id=112&Itemid=27

  Talán a legkomolyabb teljesítménye a Gasherbrum I. megmászása! Karakorum, Pakisztán http://www.excelsior.hu/index.php?option=com_content&task=view&id=105&Itemid=27

  Han Tengri, egy szép hétezres megmászása! http://www.excelsior.hu/index.php?option=com_content&task=view&id=94&Itemid=27

  Mászások az Andokban http://www.excelsior.hu/index.php?option=com_content&task=view&id=53&Itemid=27

  ReplyDelete
 10. Az elöttem megszólalókkal ellentétben Pétert nem a munkája, de nem is a hegymászás vagy az általa üzött sportágak kapcsán ismertem meg. 2005 tavaszán egy gyakorlat miatt voltam Budapesten és ekkor ismerkedtünk meg elég véletlenszerüen. Mivel én már akkor is külföldön éltem, egyikünk se gondolta volna megismerkedésünkkor, hogy a távolság ellenére kialakulhat köztünk egy mély barátság. A kezdeti kétségekhez hozzájárult az is, hogy teljesen különbözö "világban" éltünk (élünk): Ö, aki az informatika és a természettudományok világában otthonos, én, aki bölcsészkaron végeztem... Miröl is tudna két ilyen különbözö ember egymással beszélgetni? De tudtunk, nagyon is sokat és sokmindenröl. Az évek alatt több száz emailt váltottunk, amiket a mai napig örzök. Rendszeresen tartottuk a kapcsolatot skype-on keresztül is. Beszélgetésünk protokollja (hála a skype protokoll funkciójának!) egy vastag könyv szöveganyagát is kiteszi. Szóval mindig tudtuk, hogy mi van a másikkal, merre jár, stb. Ha volt lehetöség, sajnos csak ritkán, akkor személyesen is találkoztunk. Rövidek voltak ezek a találkozásaink, de annál intenzívebbek és egy kirándulás a természetbe mindig belefért.

  Egy különleges embert ismertem meg Péterben, aki odaadással szentelte életét a munkájának és hobbijainak, de föleg a hegymászásnak. Emlékszem, hogy egy hétfö este arról számolt be a skype-on, miután megkérdeztem, hogy mit csinált a hétvégén, hogy péntek estig dolgozott, majd négy-öt óra alvás után levezetett 1000km-t Svájcig, megmászott egy négyezres hegyet, vasárnap este hazautazott és hétfön már ismét dolgozott. Ès ilyen esetek töbször is elöfordultak nála :-). Sokszor feltettem a kérdést, hogy honnan veszi ezt a nagy energiát, ezt a kitartást és tempót? Talán ebböl is látszik, hogy mennyire fontosak voltak neki azok a dolgok, amiket a legjobban szeretett.

  Legutóljára ez év tavaszán találkoztunk személyesen, a karja még gipszben volt a januári hegymászós balesete miatt. Furcsa, de akkor megkérdeztem töle, hogy ez már mindig így lesz, hogy mi életünk végéig levelezni fogunk és ha majd megöregszünk egyszer majd nem jön több email és akkor tudni fogjuk, hogy a másik már nincs? Egyikönk se gondolta volna akkor, hogy ez ilyen hamar bekövetkezhet. Furcsa, hogy nem jön több email, hogy nem látlak bejelentkezni a skype-ba. Hiányozni fognak az éjszakába nyúló beszélgetéseink, a sajátos humorod és sok minden más. Hálás vagyok a sorsnak, hogy megismertük egymást és mélyen együttérzek családjával ebben a nehéz idöben.

  ReplyDelete
 11. Although I did not meet Peter in person, I only know of him from his picture on Wiki and that of his invaluable contributions to ChemAxon - the rewards of which not only the ChemAxon associates, but also the countless researchers in scientific community have been reaping so far. His legendary work will live on in the name of Marvin - which by far is held in very high regards among many of its users.

  I do feel the pain of the families on the loss of their loved ones and the fact that their companionship will be missed - I do pray for the peace of the departed and for the strength to the families to bear such loss.

  God Bless,

  anu

  ReplyDelete
 12. It is with sadness that today I haven learnt about those news. I have never had the chance to meet Peter, but I have been in contact with him through email while trying Jchem version 2 in 2004. I remember him as a really nice and friendly person as are all the members of chemaxon.

  Computational chemistry, pharmacology and therapeutic chemistry is a big family, but small enough, that we come to know each other with our work, name or publication. And when a member a the family it's always sad and difficult.

  I would like to send all my deepest sympathy to his family and friends, and all the persons who know him and work with him for this huge loss.

  I send you all my most sincere condolence. I really like peoples of chemaxon and I'm really saddened by the loss of one of its founder.

  I'm sure he will really be missed.

  Jack

  ReplyDelete
 13. I never met Szöcsi and, until 30 min. ago, I had not been unaware of his life and work. I have met his brother and several other people from ChemAxon, and it's a cool company. Moreover, I use Marvin (almost) every day. For giving that to the world - since I cannot comment on the evolution of time and gravitational physics - he has my gratitude, and rememberance. Szöcsi may have died before his time, but his life had meaning. Clearly, he knew how to give, and receive, friendship. And from what I can glimpse reading this blog, he enjoyed living. If only for these reasons, his remembrance should bring smiles, not tears, to those who really knew him. Csizi, be strong. Wherever he is, your brother is laughing.

  ReplyDelete
 14. A member of InternetSAR, I wish to offer my sincere condolences and heartfelt prayers to the family, siblings and friends....may God help you find the strength you need to continue on without him. God bless

  ReplyDelete
 15. I just came across this announcement, and it deeply saddened me. I learnt about Peter, a few months ago, when I saw his breath taking picture on one of the summits of the world with a ChemAxon memorabilia:
  http://picasaweb.google.com/real.csizi/PeterCsizmadia#5409623424222466162

  Very brave, and very talented - I thought - when I read about his background at the time. Since I know his brother Csizi, and many other exceptionally talented people at ChemAxon, this did not come as a surprise to me. ChemAxon is a great team of exceptionally talented and hard working people, concurring even the most difficult peaks.

  My sincere condolences to the family, the company, and to science. Loss of Peter is a great tragedy. However, his short life was not in vain, the fruits of his work, like Marvin, make his memory live forever.

  ==

  Petert nem ismertem, de melysegesen megdobbentett a hir az eltuneserol. Eppen az iden, azaz par honappal korabban, figyeltem fel ra, amikor egy csucsmeghodito ChemAxonos foto jelent meg rola a weboldalaitokon:
  http://picasaweb.google.com/real.csizi/PeterCsizmadia#5409623424222466162

  Nagyon bator, es nagyon ugyes jegyeztem meg magamban. Persze, testveret Csizit es meg sok mas kiemelkedo kutatot ismerve a ChemAxonbol nem lepodtem meg: ez egy ilyen kimagasloan tehetseges, csucsokat hodito csapat.

  Oszinte reszvetem a csaladnak, a cegnek, es a tudomanynak. Peter elvesztese oriasi tragedia. De rovid elete nem volt hiaba, munkaja gyumolcsei, mint peldaul a Marvin, orokke eltetik emleket.

  ReplyDelete
 16. Ferenc, I am very sad to hear about your brother's accident. If I imagine that happening to my sister there's so much of myself that would cease to exist in that moment as well. I wish you all the best, and looking forward to meeting you again in an as of yet undetermined location in the future. Take care, Andreas

  ReplyDelete
 17. I watched every report from Chinese media about the rescue efforts and had direct contacts with the rescue team. Unfortunately the rescue team could not bring Peter back although they did their best under the situation. Peter lived a successful life with so much offered and enjoyed at his age. As a business partner of ChemAxon, we share the loss.

  ReplyDelete
 18. Peti tudott egy nagy titkot, amit nagyon kevés ember, hogy minden út jó út, ami a csúcsra vezet, bármely cél eléréséhez nemcsak a saját magunk által elképzelt úton juthatunk el.
  Munkatársaim közül tőle kaptam a legrészletesebb és legalaposabb választ kérdéseimre.
  Szerettem az őszinteségét és a humorérzékét. Hihetetlen lelkesedéssel és sebességgel tudott dolgozni, ha valamibe igazán beleszeretett. Nagy bonyolultságú és komplex dolgok átlátása, összegzése után pillanatok alatt képes volt a leghatékonyabb megoldást megtalálni, valószínűleg a Marvin rajzolóprogramnak ezért sikerült olyan sebességgel fejlődnie, hogy felvegye a versenyt a nagy versenytársakkal is.
  Mindig azon törte a fejét, hova mászhatna fel, emlékszem arra, amikor az egyik ugm-en felmászott a visegrádi vár falára is.
  Megígérte, hogy visszajön, segít, megoldunk pár problémét még novemberben. Most ezt nélküle, rá emlékezve tesszük meg.
  Sokszor eszembe jut, hogy hol lehet ő most? Talán valahol jégcsákánnyal a felhők felett...

  Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek,
  Hiába szállnak árnyak, álmok, évek.
  (Juhász Gyula)

  Peti knew a secret: all routes are good that lead to the peak. You reach the same peak whatever path you take.
  He was the colleague who gave the most detailed and comprehensive answers for my questions.
  I liked his honesty and sense of humor. He was able to work with incredible enthusiasm and fast, especially when he loved the topic. After summarizing and analyzing of very complex systems he found the most effective solutions. I believe that Marvin developed so intensively because of his ability and attitude to create a professional program.
  He was always thinking about where to climb. I remember a User Group Meeting when he climbed the wall of the palace in Visegrad.
  He promised that he would be back and help to solve some problems in November. We have to do this alone, remembering him.
  I sometimes wonder where he is now. Maybe somewhere over the clouds with an ice axe...

  ReplyDelete
 19. Some words about SlideProject:
  http://slideproject.sourceforge.net/

  This is a slide show making software that Peti wrote and used at his photo presentations. This program uses a script language to describe animations (transformations, zooming, texts, transition effects, ...). The images are modified on the fly according to the script, only the original images should be stored. The script can define a complete movie but can also involve user interaction.

  A spectacular feature is the circle highlight / zoom functionality: predefined highlight points can be added in form of circle markers. When the slide is shown and the cursor is moved over one these areas then it is shown in its zoomed-in form.

  Here is a video showing some of the basic zooming features: demo.mpg (the download may take a few minutes).
  Here is its source SlideProject: demo.zip (the .sls files are the script files which are directly run by SlideProject, provided that the referenced images are in the same diretory).

  SlideProject has its own demo projects as well. The description of the .sls format and a keyboard shortcut summary are available under the Help menu. The circle highlight function can be found as Effects / Highlight a point. Although some basic elements are written in the script automatically, fine tuning of these and adding other features to the script should be done manually. Therefore the View / Pointer Coordinates option is essential.

  The last version of SlideProject (0.9.7) was released on Saturday, 3 October 2009, just a few days before he left for Himalaya.

  ReplyDelete
 20. Néhány szó a SlideProject-rõl:
  http://slideproject.sourceforge.net/

  Ez egy fotó prezentáció készítõ szoftver amit Peti írt és használt a fotó bemutatóin. Ez a program egy szkript nyelvet használ az animációk leítrásához (transzformációk, zoom-olás, feliratok, átmenet effektusok, ...). A képek az animáció során a szkript szerint változnak, de csak az eredeti képeket kell tárolni. A szkript egy teljes videót is definiálhat, de interakciót is magában foglalhat.

  Egy látványos funkció a kör-zoom: elõre definiált zoom területeket lehet megadni kör alakú jelzõkkel. Amikor a képet vetítik és a kurzor egy ilyen megjelölt területre ér, akkor a terület külön kinagyított formában is látható lesz.

  Itt egy videó, amely néhány alap zoom funkciót mutat be: demo.mpg (a letöltés néhány percig is eltarthat).
  Itt van a SlideProject forrás: demo.zip (az .sls file-ok a szkriptek, amelyeket a
  SlideProject közvetlenül futtat, a hivatkozott képfile-oknak ugyanabban a könyvtárban kell lenniük).

  A SlideProject-ben is vannak demo projektek. Az .sls formátum leírása és a billentyû kombinációk összefoglalása a Help menübõl elérhetõ. A kör-zoom funkció az Effects / Highlight a point menüben található. Noha néhány alapfunkció automatikusan beíródik a szkriptbe, ezek testreszabását és más funkciók beépítését külön szövegszerkesztéssel lehet csak megoldani. Ezért a View / Pointer Coordinates (pointer koordináták feltüntetése) funkció alapvetõ fontosságú.

  A SlideProject utolsó verzióját (0.9.7) 2009 október 3-án, szombaton tette fel Peti, pár nappal azelõtt, hogy a Himalájába ment.

  ReplyDelete
 21. Peti always had a very good sense of humour, mother nature didn't.
  We miss you Peti.

  ReplyDelete
 22. I am another one of those people who came to know the ChemAxon team over the Internet, although over the last few years I have met several people, both in Hungary and in the US.

  Several years ago, we were pressing ChemAxon to add electron-flow arrows to MarvinSketch so that we could ask our students questions about reaction mechanisms. ChemAxon got so fed up with our pleadings that they gave us the Marvin code and told us to do it ourselves. We put together a prototype and showed it to Peter. Peter said, "Oh, I think I can do this more efficiently," and within 3 days Marvin had electron-flow arrows. Those electron-flow arrows have made MarvinSketch appeal to a lot of academic users, and, as far as I know, to date no other drawing program has chemically meaningful electron-flow arrows.

  ReplyDelete
 23. A short documentary (in Hungarian) about the Hungarian mountaineer triathlon championship that Peter won both in 2008 and 2009. There is an interview with him in the middle of the video.

  ==

  Rövid dokumentumfilm a Magyar Hegymászó Triatlonról melyet Péter nyert 2008-ban és 2009-ben. Van vele egy interjú a film közepén.

  A 2009-es triatlonon Tolnay Kata női második, Pechtol Balázs pedig férfi 6. lett

  Hegymászó Triatlon eredmények (összeállította: Kunos Gábor):
  - Triatlonok története
  - 2009 eredmények (Péter egyéni kupavédő)
  - 2008 eredmények (Péter egyéni kupavédő)
  - 2006 eredmények (Péter egyéni 2. helyezés)
  - 2003-ban csapat 2. helyezés
  - 2002-ben egyéni 5. helyezés

  2008-ban Péter Katával indult egy párban a Sí-alpinista Rally osztrák fordulóján is.

  ReplyDelete
 24. Hegedűs Mária küldte ezeket a sorokat:

  Péter gimnáziumi matematika tanára voltam, így életének egy olyan szakaszát tudom feleleveníteni, ami sokak számára ismeretlen.

  Nagyon csendes, visszahúzódó, szerény gyerek volt. Nem szeretett beszélni, előadni. Az általános iskolából apróbb hiányokkal érkezett, de ezeket hamarosan felszámolta.

  Egyéni, másokéhoz nem hasonlítható gondolkodásmódját legjobban talán a tömörség jelzővel tudnám jellemezni. Különös érzéke volt a lényeg meglátására, a rövid, célratörő megoldások megtalálására. Jól példázzák ezt dolgozatai. A kétórás témazáró nyolc feladata többnyire elfért egy A4-es lap egyik oldalán. Megoldásainak matematikai tartalma mindig kifogástalan volt. Nem hiányzott egy indoklás, egy lényeges lépés sem. Ugyanakkor néha percekig kellett gondolkodnom azon, hogy egyik sorból hogyan következik a másik, vagy az általa leírt megoldásnak mi a lényege, mert sokszor eltért a várttól, átlagostól

  Ennek ellenére az igazi szerelem már kezdettől fogva a fizika volt. Renszeresen megoldotta a KÖMAL fizikai részének feladatait. Készült az OKTV-re, de mégsem fizikából, hanem matemetikából került döntőbe. Azt hiszem fizikából blokkolta a nagy akarás.

  Későbbiekben több-kevesebb rendszerességgel találkoztunk. Ennek egyik formája az iskolai Móricz Napokon való előadása volt. Lenyűgözött, hogy a hajdani beszélni sem szerető diákból hogyan lett élvezetesen előadó felnőtt. Előadásainak tárgyául az éppen aktuális hegyek meghódításának diavetítéssel, vagy videóval valóságossá tett történetét választotta. A hegymászás volt iskolán kívüli találkozásaink témája is, bár ilyenkor magánéleti kérdésekről is szó esett.

  Nem tudom elhinni, hogy nincs többé. Még annyi minden állt előtte!

  ReplyDelete
 25. Évek óta a polcomon van ez a kép, valamiért szerettem, mostmár persze egész mást jelent:
  http://picasaweb.google.hu/ezigeniskylla/CsiziASchneebergen#
  Szilágyi Lenke

  ReplyDelete
 26. Valamikor régen edzőtársak voltunk, Lázár István téli edzéseket tartott a Kecskehegyen, ahova mi ketten jártunk, tanultuk a trepnizést. Péter már az edzésre is mindig futva érkezett, miközben én örültem, hogy egyáltalán kimászok az ágyból vasárnap reggel. Meg volt egy emlékezetes mászásunk a Raxon, ami az első harmadáig még úgy-ahogy hasonlított a falrajzhoz, de aztán sokkal nehezebb lett és semmi nem stimmelt. Valahogy megvariáltuk, és utána kiderült, hogy amit mi kinéztünk, az két vagy három úttal arrébb volt. Nem állítom, hogy sokat beszélgettünk, mivel két hallgatag nem szokott könnyedén csevegni, de azért nagyon felnéztem rá, hogy fizikus. A tudományok körében az én kedvencem is a fizika, csak hát tehetség nem adatott hozzá, így maradok az ismeretterjesztő irodalomnál, amit az egyszerű halandók is megértenek. Szóval ez a korszak aztán elmúlt, nem egy klub tagjai voltunk, így ritkábban láttuk egymást. De olvastam néhány írását, és amikor az internet kora eljött, időnként leveleztünk is hegyekről, mászásokról. Amikor először írt nekem, hozzátette, hogy tudod, a hegymászó találkozón beszéltünk legutóbb. Kicsit zavarba is jöttem, hogy szinte bemutatkozik, mintha nem tudnám, hogy ő kicsoda. Ámbár ez nem feltétlenül meglepő, hiszen sokaknak akikkel a hegyekben, sziklákon vagy barlangban találkozunk, legfeljebb csak a becenevét tudjuk, vagy azt sem. Ha már ez egy ilyen oldal, hadd emlékezzek meg másokról is: Torda István volt a túravezetőm, amikor először voltam a Mátyás barlangban, és akkor ott előtte bemutatkozott. Egyszer találkoztunk az utcán, akkor láttam utoljára, nappali fényben, nem sokkal azelőtt, hogy elvitte a barlangi árvíz a Vercors hegységben. Bütyökkel másztunk egyszer Oszolyon, aztán találkoztunk a Tátrában is, de csak a nekrológjából tudtam meg, hogy Antal Péternek hívták. Ilku Pistit a Zöld tavi házban ismertem meg amikor tanfolyamos voltam, és utoljára is ott laktunk egy szobában. És mostmár Konyi, Várkonyi László , akinek nagyon sokan nevelkedtünk a keze alatt, ő is végleg ott maradt második otthonában. Péternek tudtam a nevét, a becenevét –hogy Szöcsi- viszont nem. Őt akkor láttam utoljára, amikor eljött hozzánk a MAHOE klubba vetíteni a Han Tengriről, ahová mi akkor készültünk. Amikor az eltűnésükről értesültem, nekem is az az Andok-beli kalandokról szóló beszámolója jutott eszembe, ahol leír egy korábbi gigantikus méretű hegyomlást, ami eltemetett egy egész várost, majd még egy lavinát az Alpamayon, amit két nappal „lekéstek”. Nem tudhattuk, hogy ez csak haladék volt. A három társát nem ismertem, de őket is meggyászoltam magamban csendben. Megértem a családtagokat, hogy a saját szemükkel akarták látni azt a hegyet. Amikor az Everest alaptáborában jártam, arra gondoltam, hogy mennyire nem embernek való vidék ez, és mégis milyen sokan vágyunk ilyen helyekre, ki tudja miért? De hát nincs minden szenvedélyre tudományos magyarázat, csak el kell fogadni. És itt van ez a kép, amit minden nap látok a lakásban. (http://picasaweb.google.hu/ezigeniskylla/CsiziASchneebergen#5494288416460232994 )
  Négyen vannak rajta, meg egy csúcskereszt. Elöl Péter, a többiek nevére már nem emlékszem. Most meg ülök egy alpesi házban, nézem ahogy a hegyek mögé lemegy a nap, és úgy érzem, van helye itt az én személyes emlékeimnek is, még ha nem is voltam olyan közeli barát.

  Szilágyi Lenke

  ReplyDelete
 27. Tavasszal megyek az Everestre, igaz, csak trekkingelni; ezert kaptam ezt a linket. Hat en mind elolvastam, a linkeken bolyongtam, a videokat megneztem.

  Koszonom ezt az 1 orat: az utobbi 1 ev legnagyobb elmenye volt – nekem, total outsidernek.

  Peternek nem kellett volna 8000 fole masznia, hogy kozel keruljon az egiekhez, es nem kellett volna kvarkokat es gravitaciot kutatnia, hogy kozel keruljon a teremtes titkahoz. Megis mindket dimenzioban a hatarokig mereszkedett. Talan csak Tarkovszkij volt kepes ennyire kozel kerulni reflektoraival es kameraival a teremtohoz, a szubatomi reszek es a 8000 fole gyurodo bolygokereg teremtojehez – aki isteni gegerakot bocsatott ra. Kenytelen volt igy vedekezni, mert sarokba szoritottak. Peter is talan ezt tehette vele, akaratlanul, puszta kozmikus kivancsisagbol. Ugy halt meg, mint a Nosztalgia foszereplo iroja: a kivulalloknak teljesen ertelmetlenul, de a beavatottak tudjak, hogy igy vette ki reszet a megvaltasbol. Erdemes raszanni megszamlalt perceinkbol csupan kilencet: http://www.youtube.com/watch?v=8Uj9d36pMDk

  Kozben – puszta veletlen – megtudtam, kinek koszonjem a jo kis ChemID-s Marvint. Kedves Péter, ezzel egyben tetten is ertem magam: megsem vagyok "total outsider". De most mar ha akarnek, se tudnek az lenni tobbe soha. Szoto

  ReplyDelete
 28. Farkas Ákos vagyok, Peti gyerek kori barátja. Szomorúan értesültem a történtekről, olvastam a blog-ot és könnyek csöpögtek a szememből. Emlékeztem.
  Most arról az időszakról írok, amit kevesen ismerhettek, ismerhetnek mai napig, de tudjátok meg, Peti honnan, hogyan indult, szerintem már ebből a gyerek korból is felismeritek. Pétert, nekem (Petit), valószínűleg 1973-ban ismerhettem meg, de csak azért mert ő 1972-ben, én pedig 1973-ban születtem. Ha jól tudom, szüleink akkor már egy utcában laktak, a két ház szinte egymással szemben volt. Természetesen ekkor még mi ketten nem kommunikálhattunk egymással (maximum gügyögésekkel), de szüleink igen. Később egy általános iskolába jártunk, Barátok lettünk, rengeteget bicikliztünk, sí edzésre, túrázásra jártunk, én mindig Peti után kullogtam alig tudtam utolérni, de mindig megvárt.  Peti Apukája vitt minket legtöbbször az edzésre, meg sokat jártunk az ő nyaralójukba, ahol volt egy kis melléképület, faház. Ott legtöbbször olyat játszottunk, hogy valamelyikünket „bezártuk” a kisházba, a másik pedig olyan logikai, fizikai dolgokat készített, amiket meg kellet fejteni ahhoz, hogy később ki tudjon jönni a kisházból. Például: egy kis fadarabot kellet spárga segítségével elmozdítani, vagy egy papír lapra tett eszközt kellet behúzni egy résen, majd azzal elmozdítani egy másik fadarabot, akkor kinyílt egy „zár”. Szóval játszottunk…. Mindig Peti jött ki hamarabb. Egyszer a mi házunk kertjében játszottunk olyan hatodik osztályosok lehettünk, Peti anyukája kiáltott nekünk, hogy menjünk ebédelni, hát Peti soha sem a nyitott kertkaput választotta, hanem különböző ugrásokkal, mászásokkal, egy másik zárt kapun ugrott át, én követtem, de nem volt szerencsém. Megcsúszott a lábam egy meghajlított laposvason, és a bal combommal fennakadtam a vason. Ordítottam, Peti visszaszaladt, ömlött a lábamból a vér, Peti átkarolt hazatántorogtunk a nyitott kapun. Peti apukája korházba vitt, összevarrtak, stb. nyomát mai napig magamon viselem. Peti felsősként is a suliból úgy érkezett haza, hogy a társasházuk kertjének egy zárt kapujánál felmászott, majd leugrott belül, és az erkélyükön ( szerencsére a kerttel egy szintben volt) a korláton átugorva érkezett haza. Így jött, így ment. Aztán később szerettünk volna „örökmozgót” készíteni, Peti tesója Feri olyan dolgot ajánlott fel ha elkészítjük (most nem írom le, hogy mit) hogy nem tudtuk kihagyni, próbálkoztunk elkészíteni. Nem sikerült. Nagyobb korban, a felnőtté érés küszöbén az élet elsodort minket egymástól, Petiti is, és engem is más dolgok kezdtek el érdekelni.. Sajnos, itt hallottam felőle újból. Bár futhatnék még utánad Barátom, még ha el is esek, Hiányzol. akoswolf1@freemail.hu

  ReplyDelete
 29. Múlnak az évek, minden(ki) feledésbe merül. Nem hagyhatom szó nélkül, nagyon hiányolom fizikus évfolyamom csiszolatlan gyémántját, Pétert. Egyszer futottunk össze ELTE-n kívül, NickCave koncerten a Pecsa-ban...

  Bosnyák Csaba

  ReplyDelete
 30. Az évek tényleg múlnak. De Nem felejtünk Peti! Én például rendszeresen, évente biztosan újra olvasom a történteket. Farkas Ákos

  ReplyDelete

Total Pageviews