Missing Peter Csizmadia

Saturday, December 5, 2009

Missing Péter Csizmadia

Accident / Baleset

Péter Csizmadia (Szöcsi), my brother, a physicist, a programmer and a mountaineer, along with 3 other Hungarians (Kata Tolnay, Vera Mikolovits, and Balázs Pechtol) disappeared in China's Sichuan near the Ren Zhong Feng peak of the Himalayas probably in the early morning of October 23, 2009. A large part of a glacier fell off causing a huge ice/stone avalanche that covered the valley where they had their camp for the night. Neither their bodies nor their belongings were found by the ground and helicopter rescuing teams. There is no realistic hope anymore that they will be found alive. Some details about the rescuing efforts.


Csizmadia Péter (Szöcsi), az öcsém, fizikus, programozó és hegymászó 3 másik magyarral (Tolnay Kata, Mikolovits Vera,  Pechtol Balázs) eltűntek a kínai Szecsuánban a Himalája Ren Csong Feng nevű csúcsának közelében valószínűleg 2009 október 23-án kora reggel. Egy gleccser nagy része levált, ami óriási jég/sziklaomlást okozva betemette a völgyet amelyben az éjszaka folyamán táboroztak. Sem őket, sem holmijaikat nem találták meg a földi és a helikopteres mentőcsapatok. Arra, hogy élve megtalálják őket nem maradt reális esély. Néhány részlet keresésükről.


Works / Munkák


Peter was born in 1972. He received MSc in physics (1996) and PhD in heavy ion physics (2003). At the beginning of his carrier his main research interest was centered around quark hadronization (1995-2005). Later he worked on some problems of time evolution, cosmological inflation and gravitational collapse in general relativity (2005-2009).

Péter 1972-ben született. Fizikából MSc (1996), majd nehézionfizikából PhD (2003) fokozatot szerzett. Kutatási érdeklődése a kezdeti időszakban (1995-2005) a kvark hadronizációra irányult. Később (2005-2009) az általános relativitáselméletben az időfejlődés, a kozmológiai infláció és a gravitációs összeomlás egyes problémainak megoldásán dolgozott.

He helped me in starting up a company (ChemAxon) for developing chemistry software used in drug design and other areas. He was the father of Marvin, our software for drawing and rendering chemical structures. Especially in the first few years his contribution was huge. Later his interest turned back to physics, still he was available and helpful when we needed him.

Segített nekem egy szoftver fejlesztő cég (ChemAxon) felállításában, amely gyógyszertervezés és más területek számára fejleszt kémiai szoftvert. Ő volt a Marvin, kémiai szerkezetek rajzolását és megjelenítését támogató szoftverünk megalkotója. Különsen az első években Péter hozzájárulása óriási volt. Később érdeklődése visszafordult a fizika felé, mégis elérhető és segítőkész volt mikor szükségünk volt rá.

Hobbies / Hobbik

Since 1997 his ruling passion was mountaineering. He climbed many peaks. The 3 highest ones: Gasherbrum I (8068m), 2007, Han Tengri (7010m), 2005 and Huascarán (6768m) 2003. Early in 2009 he broke his elbow during climbing a frozen waterfall. As a result, he still has 7 large screws in his elbow. He was a sportsman successful in many running and cycling competitions. Photographing was also one of his favorite activities. 
 
1997 óta fő szenvedélye a hegymászás volt. Rengeteg csúcsot megmászott. A 3 legmagasabb: Gasherbrum I (8068m), 2007, Han Tengri (7010m), 2005 and Huascarán (6768m) 2003. 2009 elején eltörte könyökét egy fagyott vízesés megmászása során, melynek eredményeképpen máig 7 csavar van könyökében. Számos futó és kerékpár versenyen sikeresen szereplő sportember volt. A fotózás szintén kedvelt tevékenységei között szerepelt.

Total Pageviews